Virginia Morton / September 05, 1935 – January 23, 2019 / OBITUARY

John Whitlock / January 13, 1931 – January 23, 2019 / OBITUARY

Walter “Bud” Schulze Jr. / November 09, 1940 – January 21, 2019 / OBITUARY

Teresa Saltar-Roldan / April 14, 1925 – January 20, 2019 / Obituary

Gail Roccagli / March 20, 1953 – January 19, 2019 / OBITUARY

Ruby Lee Shelton / August 21, 1926 – January 14, 2019 / OBITUARY

Thomas Albert Bader / October 17, 1946 – January 18, 2019 / OBITUARY

Belma Bieber / June 19, 1922 – January 18, 2019 / OBITUARY

Carol Gottier / August 16, 1934 – January 18, 2019 / OBITUARY

April Hernandez / August 15, 1978 – January 18, 2019 / OBITUARY

John Patrick Crosby / March 05, 1968 – January 13, 2019 / OBITUARY

Robert Thorne / September 13, 1957 – January 07, 2019 / OBITUARY  

Steven D ” Redwood” Wilson / December 06, 1950 – January 05, 2019 / OBITUARY

Arnold Jenkins / February 22, 1931 – January 06, 2019 / OBITUARY

Robert Martinez / January 19, 1983 – January 02, 2019 / OBITUARY

James Tucker Jr. / December 08, 1946 – January 02, 2019 / OBITUARY