Jerry James Watts | December 14, 1949 – February 25, 2021 | OBITUARY

James Douglas Babington | February 19, 1992 – February 25, 2021 | OBITUARY

Jerry James Watts | December 14, 1949 – February 25, 2021 | OBITUARY

Beverly Ann Buck | February 09, 1944 – February 16, 2021 | OBITUARY

S. Eugene Mooney | September 14, 1930 – February 16, 2021 | OBITUARY

Beverly Ann Buck | February 09, 1944 – February 16, 2021 | Obituary

Margaret Carlene Briggs | May 28, 1940 – February 15, 2021 | OBITUARY

Hope Stephanie Godwin | July 21, 1954 – February 08, 2021 | OBITUARY

Arnis “Jr” Tyree | June 26, 1931 – February 06, 2021 | OBITUARY

Elma Ruth Johnson | January 07, 1931 – January 28, 2021 | OBITUARY

William David Rhoades | July 28, 1947 – January 25, 2021 | OBITUARY

Maria Socorro Garcia Castor | April 27, 1928 – January 23, 2021| OBITUARY

E. Keith Burrows | August 29, 1934 – January 07, 2021 | OBITUARY

Frances Suzane Siemens | November 08, 1952 – December 29, 2020 | OBITUARY

Dennis Ray Pitzer | September 30, 1943 – December 23, 2020 | OBITUARY

Esteban Jimenez, Jr. | May 16, 1953 – December 27, 2020 | OBITUARY